Search

בגד שחור- שחור זה מרזה?


קרוב לוודאי לא פעם קרה שישאלו אותך למה החלטת ללבוש את הבגד השחור?

אני בטוחה תשובתך הייתה כי "שחור זה מרזה"


האם זה אכן כך?